הגדלת האפקטיביות והרחבת מעגלי ההשפעה, בעשייה חברתית וקהילתית
על ידי יישום עקרונות ניהול, תכנון ובקרה.

השליחות שלי היא להנגיש את כלי הניהול של העולם העסקי לעולם החברתי, תוך שמירה על הערכים והעקרונות והמטרות שלשמם באה הפעילות החברתית לעולם.

ארגז הכלים שלי כולל יכולות למידה, אנליזה, פיתוח והטמעת עזרים טכנולוגיים, הדרכה והנחייה, פתיחות והקשבה.

ההסתכלות הדיכוטומית על העולם חברתי-רוחני לעומת עסקי-תכליתי מושרשת עמוק בתרבות שלנו.

זהר – היא בית לכל מי שלא רואה סתירה בין עשייה חברתית וקהילתית ליישום עקרונות ניהול, תכנון ובקרה.
אני מאמינה שעשייה חברתית היא יסוד חיוני לחיים מלאים ומספקים.השימוש המושכל במשאבים שנוצרים על ידי המגזר העסקי ליצירת רווחה עבור כמה שיותר פרטים הוא לב העשייה החברתית.

השרות של זהר-העצמה לארגונים חברתיים כולל ליווי עסקי וניהולי לקהילות, ארגונים ועסקים חברתיים, ומעניק להם כלים יישומיים להצליח במטרותיהם החברתיות, הניהוליות והעסקיות.

כלים ופתרונות

כלי עבודה ניהוליים הם כל מה שמאפשר לך לנהל את העסק בצורה מיטבית.

זהר למוסדות חינוך

בחירה והטמעה של כלי ניהול ליצירת שקט כלכלי וניהולי, והתמקדות בעשייה החינוכית ובילדים.

זהר לעסקים חברתיים

הטמעת המטרה החברתית בכל מעגל העשייה העסקית-קונספט, תפעול, לוגיסטיקה,
שיווק, מנהלות.

זהר לקהילה הקיבוצית

זהר מלווה את הקהילה הקיבוצית בגיבוש והטמעה של תפישה כוללת לכלכלת הקהילה.

זהר אנליזה עסקית

תשובות ופתרונות לשאלות ניהוליות ועסקיות
על בסיס ניתוח נתונים.

זהר לעמותות

הטמעת כלי ניהול, מדידה והגדלת האפקטיביות, תרגום העשייה השוטפת לנתונים ודוחות מקצועיים, הגברת השקיפות ושיפור הדיווח לבעלי עניין.

בין לקוחותינו: