זהר לעמותות

הטמעת כלי ניהול, מדידה והגדלת האפקטיביות, תרגום העשייה השוטפת לנתונים ודוחות מקצועיים, הגברת השקיפות ושיפור הדיווח לבעלי עניין.

ניהול עמותה תמיד מהווה אתגר גדול, איך להגדיל את מוטת ההשפעה במסגרת משאבים מוגבלים, ופעמים רבות תוך חוסר וודאות תקציבי. בין אם אתם מגייסים כספים מתקציבים ממשלתיים או מתרומות, אתם נדרשים, להצדיק את השקעת התורמים בעמותה שלכם על בסיס יום יומי.

זהר מלווה עמותות בהטמעת כלי ניהול, בתרגום העשייה השוטפת לנתונים ודוחות מקצועיים,
מדידה ושיפור האפקטיביות והגדלת השקיפות והדיווח לתורמים ולכלל בעלי העניין.

agsdi-pin

כלים ומדדים לבחינת האפקטיביות

agsdi-pin

מערך בקרה תקציבית

agsdi-pin

תוכנית עבודה שנתית

agsdi-pin

ליווי ניהולי עסקי שוטף

agsdi-pin

דוחות פעילות וסיכומים שנתיים