זהר למוסדות חינוך

בחירה והטמעה של כלי ניהול ליצירת שקט כלכלי וניהולי, והתמקדות בעשייה
החינוכית ובילדים.

איך לאזן בין הוצאות ארגוניות להוצאות חינוכיות בלי לפגוע באיכות החינוך, איך להיחלץ ממצב מתמיד של הישרדות תקציבית/ כלכלית, תכנון לעתיד והערכות לאתגרים ושינויים, יצירת שיתוף פעולה פורה בין אנשי החינוך לאנשי מנהל וכלכלה במערכת ומחוץ לה.

כל מערכת חינוך, רשמית וממוסדת ועל אחת כמה וכמה פרטית, מתמודדת עם שאלות ניהוליות אלה ברמה יומיומית. זהר מלווה אתכם בבחירה והטמעה של כלי ניהול שיאפשרו יצירת שקט כלכלי וניהולי, והתמקדות בעשייה החינוכית ובילדים.

agsdi-pin

הקמת מערך בקרה תקציבית

agsdi-pin

יצירת תוכנית עבודה שנתית

agsdi-pin

מערכת מדדים ניהולית וחינוכית

agsdi-pin

דוחות פעילות וסיכומים שנתיים

agsdi-pin

שפה אחידה והלימה בין הקודקוד הניהולי לשטח

agsdi-pin

ליווי ניהולי עסקי שוטף