זהר לקהילה הקיבוצית

זהר מלווה את הקהילה הקיבוצית בגיבוש והטמעה של תפישה כוללת לכלכלת הקהילה.

הקהילה הקיבוצית, היא ישות כלכלית, בנוסף, ולא פחות, מישות ארגונית חברתית. אפיון זהותה הכלכלית הינו תנאי הכרחי להבטחת קיימות ארוכת טווח לה ולמגזר העסקי שלה. הטמעה ושימוש נכון בכלי ניהול ובקרה כלכלים עסקיים,יבטיחו השאת רווחה לחברי הקהילה.

זהר מלווה את הקהילה בגיבוש תפישה כוללת ועקרונות מנחים לכלכלת הקהילה, אפיון והטמעה של כלי בקרה וניהול, הפיכת התקציב לכלי ניהול מרכזי, והבניית השיח ושיתוף הפעולה בין המגזר העסקי למגזר הקהילתי.

agsdi-pin

בנית תקציב מבוסס פעילות

agsdi-pin

אפיון והטמעת עבודה עם כלי בקרה

agsdi-pin

הטמעת שינויים בשיטות ותהליכי עבודה

agsdi-pin

ליווי ניהולי עסקי שוטף של מנהל/ת הקהילה ומנהלי פעילויות

הליווי מתאים לקיבוצים הרוצים לחולל שינוי בהתנהלות הכלכלית של מגזר הקהילה, למנהל/ת קהילה בתחילת הדרך ו/או לאלה שאינם "חזקים מספיק" בנושאים הכלכליים.

וכן לקיבוצים שבהם התקשורת בין המגזר הקהילתי למגזר העסקי אינה אופטימלית